Czym zachwycić dużego klienta i pozyskać go do obsługi brokerskiej?

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Czym zachwycić dużego klienta i pozyskać go do obsługi brokerskiej?

O szkoleniu

Adresaci szkolania"

 • brokerzy i kandydaci na brokerów
 • pracownicy firm brokerskich i ubezpieczeniowych
 • multiagenci i agenci ubezpieczeniowi
 • członkowie organów spółek
 • główni księgowi
 • zarządzający firmami

Program szkolenia

Czyli: o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zarządzających, ubezpieczeniach finansowych, i inne „trudnych” produktach.

1. Do czego przydaje się broker?

 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Mapa ryzyka przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenie, jako metoda sterowania ryzykiem
 • Formy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Broker i zasady jego funkcjonowania
 • Rekomendacja brokerska – „słowo klucz”

2. Jakie ubezpieczenie jest najważniejsze?

 • Odpowiedzialność cywilna
 • Ryzyko zrealizowania się odpowiedzialności
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Obowiązek, fakultet - zasady
 • Klauzule czasowe w teorii i praktyce

3. Przedsiębiorstwo i jego ubezpieczenia OC

 • OC- działalności
 • OC – kontraktu
 • OC – produktu, szkody pracownicze
 • Niebezpieczne wyłączenia, m in:
  • własność intelektualna
  • czyste straty finansowe
  • wykonanie zastępcze
  • rażące niedbalstwo

4. OC – członków organów statutowych

 • Mechanizm powstawania odpowiedzialności zarządzających
 • Normy karne, administracyjne i cywilne
 • Bezprawność działania w ujęciu szerokim (zasady Corporate Governance, Business Judgement Rule)
 • Grupy ryzyka
 • Polisa D&O – zakres ochrony
 • Dodatki do pakietu
 • Specyfika zakresu przedmiotowego i czasowego ochrony
 • Problem koluzji
 • Likwidacja szkód

5. Ubezpieczenia finansowe

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Produkty kaucyjne i płynnościowe
 • Treść gwarancji
 • Ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego
 • Wstępne badanie
 • Limity kredytu kupieckiego
 • Umowa ubezpieczenia
 • Koszty funkcjonowania systemu
 • Zasady zgłaszania szkód i ich likwidacji

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY